F-skatteutredningens delbetänkande F-skattesystemet – några särskilt utpekade frågor (SOU 2018:49)

Roger Vilhelmsson

7 november 2018

F-skattesystemet.pdf