Yttrande över Harmoniserat inkomstbegrepp – Möjligheter att använda månadsuppgifter i social- och arbetslöshetsförsäkringen

26 november 2012

Harmoniserat inkomstbegrepp.pdf