Yttrande över betänkandet Ekonomiskt värde och samhällsnytta - förslag till en ny statlig ägarförvaltning (SOU 2012:14)

2 juli 2012

ägarförvaltning.pdf