Promemoria med kompletterande beredningsunderlag till betänkandet En ny kameraövervakningslag (SOU 2009:87)

10 april 2012

kameraövervakningslag.pdf