Likvärdig utbildning - riksrekryterande gymnasial utbildning för vissa ungdomar med funktionsnedsättning (SOU 2012:24)

17 september 2012

ungdomar med funktionsnedsättning.pdf