Yttrande angående behandling av uppgifter om fackliga kontaktpersoner i platsbanken

26 oktober 2011

1109-0420-17.pdf