Remiss av grönbok från Europeiska kommissionen avseende direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer

23 augusti 2011

yrkeskvalifikationer.pdf