Betänkandet Staten som fastighetsägare och hyresgäst (SOU 2011:31)

13 juni 2011

hyresgäst.pdf