Studentmedarbetaravtal underlättar arbete under studietiden

Ett nytt avtal på det statliga området ger ökade förutsättningar att ta tillvara kompetens hos universitets- och högskolestuderande. Avtalet underlättar övergången mellan studier och yrkesliv och tillför samtidigt de statliga verksamheterna aktuell kunskap.

– Avtalet underlättar möjligheten för studerande att arbeta under studietiden och kan på så sätt vara en brygga till arbetslivet, säger Åsa Krook, förhandlare vid Arbetsgivarverket.

"Avtal om villkor för tidsbegränsad anställning som studentmedarbetare" har tecknats mellan Arbetsgivarverket, Saco-S och OFR/S,P,O inom det statliga området och träder i kraft den 1 april 2014. Genom avtalet vill parterna öka förutsättningarna för universitets- och högskolestuderande att arbeta i statliga verksamheter parallellt med studierna.

Att vara studentmedarbetare innebär att en studerande, under maximalt fyra terminer, kan ha en tidsbegränsad deltidsanställning i statlig verksamhet. Genom det nya avtalet har parterna kommit överens om en ny tidsbegränsningsgrund, så kallad studentmedarbetaranställning. En studentmedarbetare tillsätts utifrån förtjänst och skicklighet. Det innebär att tidsbegränsningsgrunden bara kan tillämpas när de villkor som gäller för en studentmedarbetaranställning enligt avtalet är uppfyllda.

Syftet med studentmedarbetaranställningen är att studenten, under ett begränsat antal timmar som motsvarar högst 25 procent av en heltid, får möjlighet att arbeta med kvalificerade arbetsuppgifter parallellt med sina heltidsstudier.

– Att utföra kvalificerade arbetsuppgifter med en tydlig koppling till pågående studier ger studentmedarbetaren möjlighet att omsätta teoretiska kunskaper i praktiken och kan på så sätt bidra till de statliga verksamheternas utveckling och resultat. En studentmedarbetaranställning ger också studenten ökad kunskap om den statliga förvaltningens förutsättningar och uppdrag, säger Monica Dahlbom, förhandlingschef vid Arbetsgivarverket.