Nya avtal klara inom det statliga området

Arbetsgivarverket har idag med OFR/S,P,O och Seko tecknat treåriga avtal i likhet med övriga arbetsmarknaden. Saco-S har sedan tidigare ett löneavtal som gäller tillsvidare.

Bildpå Susanne Nyberg, Officersförbundet, Åsa Erba Stenhammar, Fackförbundet ST, Niklas Simson, Polisförbundet, Roger Pettersson, Helen Thornberg, Fredrik Bäckström, Seko, Lena Emanuelsson och Robert Andersson, Saco-S, Anna Falck, Ken Johnson, Matilda Nyström Arnek, Arbetsgivarverket.

Susanne Nyberg, Officersförbundet, Åsa Erba Stenhammar, Fackförbundet ST, Niklas Simson, Polisförbundet, Roger Pettersson, Helen Thornberg, Fredrik Bäckström, Seko, Lena Emanuelsson och Robert Andersson, Saco-S, Anna Falck, Ken Johnson, Matilda Nyström Arnek, Arbetsgivarverket.

- Det är glädjande att vi idag efter konstruktiva förhandlingar kunnat gå i mål med samtliga parter. Treåriga avtal vid sidan av tillsvidareavtalet med Saco-S ger de statliga verksamheterna god framförhållning och bra planeringsförutsättningar. Långa avtal gynnar både verksamheten och en utvecklad partssamverkan, säger Anna Falck, förhandlingschef.

Det nya avtalet gäller 2017-2020 och bygger på lokal lönebildning utan individgarantier. I avtalen med OFR/S,P,O och Seko finns under de tre åren en oenighetsbilaga på totalt 6,5 procent. Saco-S tillsvidareavtal är sedan tidigare sifferlöst. Inom avtalen med Saco-S och OFR/S,P,O införs för de verksamheter som tillämpar lönesättande samtal en möjlighet till en så kallad alternativ slutstation. Nu kan lokala parter träffa överenskommelse om en ordning  som stärker chefens och medarbetarens roll i lönesättningen.

Samtliga parter är överens om att starta partsgemensamma arbetsgrupper gällande:

  • arbetstid
  • översyn av affärsverksavtalen  
  • villkor på internationell arbetsmarknad  

Arbetsgivarverket välkomnar ett utvecklingsarbete inom dessa områden som alla är centrala för en effektiv verksamhet.

- Vår målsättning är att parterna ska finna en samsyn och identifiera nya lösningar som kan ligga till grund för förändringar. Det känns viktigt och spännande, säger Anna Falck.   

I syfte att underlätta inträde på arbetsmarknaden har den möjliga anställningstiden i det särskilda villkorsavtalet VASA, som gäller arbetstagare inom olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder, utökats från 12 till 24 månader.

Parterna är också överens om att inom ramen för Partsrådets verksamhet skapa ett nytt arbetsområde med fokus på ett hållbart arbetsliv.

De nya tidsbegränsade avtalen gäller från och med 1 oktober 2017 till och med 30 september 2020. Det statliga avtalsområdet omfattar totalt cirka 250 000 anställda.

För mer information kontakta

Anna Falck, förhandlingschef 070-281 82 93
Lars Andrén, kommunikationschef 070-287 31 27