Arbetsgivarverket tecknar treårigt avtal med SEKO

Arbetsgivarverket, medlemsorganisationen för de statliga arbetsgivarna, tecknade idag ett treårigt avtal med fackförbundet SEKO. Samtidigt fortsätter förhandlingarna med OFR/S,P,O och Saco-S.

Avtalet med SEKO omfattar cirka 12 000 statsanställda och är det första avtalet i avtalsrörelsen 2013 på statens område. Avtalet gäller från och med 1 oktober 2013 till och med den 30 september 2016. Avtalet bygger på lokal lönebildning utan individgarantier med en oenighetsbilaga i linje med märket inom övriga avtalsområden om 6,8 procent på tre år.

Parterna är överrens om att påbörja ett partsgemensamt arbete för att åstadkomma ett nytt avgiftsfinansierat tjänstepensionsavtal. Inriktningen ska vara långsiktigt hållbara pensionsbestämmelser som stödjer arbetslinjen och ett längre arbetsliv. Målbilden är att ett nytt avtal ska vara klart under 2014 med ett möjligt ikraftträdande 1 juli 2015.

Parterna har också enats om att påbörja ett arbete för att teckna ett omställningsavtal vilket ska ersätta det trygghetsavtal som Arbetsgivarverket sagt upp. Parterna är eniga om att ett omställningsavtal ska stimulera till att uppsagda medarbetare snabbt kommer ut på arbetsmarknaden igen. Avtalet ska också stödja förändring och omstrukturering av de statliga verksamheterna. Det nya avtalet ska hålla sig inom nuvarande kostnads- och avgiftsram för Trygghetsstiftelsens verksamhet. Parterna har ambitionen att ett nytt avtal ska vara klart i maj 2014 och kunna träda i kraft vid tidpunkt som parterna finner lämplig.

– Jag är glad över att vi tecknat ett avtal med SEKO som innebär att arbetsfreden är säkrad i tre år och att vi i årets avtalsrörelse gemensamt enats om steg framåt mot en ny inriktning i de stora framtidsfrågorna om omställnings- och pensionsavtal, säger Arbetsgivarverkets förhandlingschef Monica Dahlbom i en kommentar.

Mer information

För mer information kontakta Monica Dahlbom, förhandlingschef, tel: 070-835 90 58 eller informationschef Lars Andrén, tel 08- 700 13 15.