Tack för ditt svar!

Vi har tagit emot ditt svar.

Du som har gett ditt samtycke kommer på vanligt sätt fortsätta få avisering via e-post om uppdateringar/ny information på Arbetsgivarverkets webbplats. 

Du som inte gett ditt samtycke kommer inte längre få aviseringar från oss. Vi kommer att ta bort din e-postadress från vårt register.