Samtycke till hantering av din e-postadress

Den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) börjar tillämpas den 25 maj 2018. Om du även i fortsättningen vill ha Arbetsgivarverkets aviseringar om nyheter och uppdateringar på vår webbplats behöver du därför samtycka till att vi hanterar din e-postadress.

Väljer du att ge ditt samtycke kommer du på vanligt sätt att via e-post få avsieringar om uppdateringar/ny information på Arbetsgivarverkets webbplats. Du kan närsomhelst avsluta din prenumeration här.

Väljer du däremot att inte ge ditt samtycke kommer vi att ta bort din e-postadress från vårt register och du kommer inte få några fler e-postaviseringar från oss.

Vi behöver ditt svar senast den 31 maj. Har vi inte fått svar innan dess hanterar vi det som att vi inte har fått samtycke och tar bort e-postadressen från vårt register för e-postaviseringar.

Ge ditt samtycke via formuläret nedan.

Samtycker du till att vi hanterar din e-postadress?

Vi behöver ditt samtycke för att kunna hantera dina personuppgifter i följande fall: