Remiss av SOU 2022:53 Statens ansvar för skolan - ett besluts- och kunskapsunderlag

Diarienummer: 2022/0768

Utbildningsdepartementet

Datum: 31 mars 2023

Ansvarig handläggare:
Karin Berglind