Remiss av SOU 2022:2 En skärpt syn på brott mot journalister och utövare av vissa samhällsnyttiga funktioner

Diarienummer: 2022/0159

Justitiedepartementet

Datum: 18 maj 2022

Ansvarig handläggare:
Carl Durling