Remiss av SOU 2021:62 Användning av e-legitimation i tjänsten i den offentliga förvaltningen

Diarienummer: 2022/0164

Infrastrukturdepartementet

Datum: 25 maj 2022

Ansvarig handläggare:
Patrik Havermann