Remiss av departementsskrivelsen Långsiktighet och stadga i arbetet framåt – en myndighet för romska frågor (Ds 2019:15)

Karin Lien

1 november 2019