ILO:s rapport VIII – föreslagen konvention och rekommendation för revidering av 15 internationella arbetsstandarder

Diarienummer: 2023/0137

Arbetsmarknadsdepartementet

Datum: 17 februari 2023

Ansvarig handläggare:
Tarja Nevala