En modern dataskyddsreglering på socialförsäkringsområdet

Diarienummer: 2022/0763

Socialdepartementet

Datum: 22 mars 2023

Ansvarig handläggare:
Patrik Havermann