Betänkande SOU 2021:83 Belastningsregisterkontroll och avskiljande av studenter

Diarienummer: 2021/0742

Utbildningsdepartementet

Datum: 7 februari 2022

Ansvarig handläggare:
Carl-Axel Holmberg