Nytt från Arbetsgivarverket nummer 8 2021

I detta nummer kan du bland annat läsa att Arbetsgivarverket tagit ett initiativ för att stödja tillitsbaserad ledning och styrning i staten och att den snabba återhämtningen av svensk ekonomi väntas försvåra möjligheter att rekrytera.