Nytt från Arbetsgivarverket nummer 10 2020

I detta nummer kan du bland annat läsa om den utredning Statskontoret gjort av den arbetsgivarpolitiska delegeringen, den digitala Arbetsgivardagen där man pratade om att möta kriser med mod, innovation och samverkan samt att Arbetsgivarverket kartlägger statens kompetensbehov i en rapport som kommer att ges ut till våren.