Arbetsgivarverket informerar

"Arbetsgivarverket informerar" är nyhetsbrevet med viktig information för dig som är statlig arbetsgivarföreträdare. I nyhetsbrevet informerar vi om avtalsfrågor, arbetsrätt, AD-domar samt regelförändringar som rör kompetensförsörjningsfrågor. Nyhetsbrevet "Arbetsgivarverket informerar" publiceras på webbplatsen och skickas via e-post till Arbetsgivarverkets medlemsföreträdare.

Kommentarer AD-domar

Sammanställning av  "Arbetsgivarverket informerar" med kommenterar av AD-domar: