Internationellt – nytt belopp för merkostnadstillägg i URA och UVA per 1 januari 2022 för Libanon

Mot bakgrund av rådande valutakurssituation i Libanon återställs högstbeloppet för merkostnadstillägg för statligt utsända på URA och UVA per den 1 januari 2022 till de högstbelopp som gällde för Libanon i december 2021. Återställandet av högstbelopp för merkostnadstillägg för Libanon gäller från den 1 januari 2022.

Arbetsgivarverket informerar 2022

Logotyp för nyhetsbrevet Arbetsgivarverket informerar

Ändringen avser högstbelopp Vuxen exklusive biltillägg samt högstbelopp Barn.

Avseende högstbelopp Vuxen inklusive biltillägg är delen biltillägg/den förhöjda transportposten oberoende av valutakurssituation i Libanon och följer därmed 2022 års nivå.

De aktuella beloppen finns på Arbetsgivarverkets webbplats:

Länk till högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg januari 2022

Efter samråd i Utlandsrådet fattade Skatteverket beslut om de nya beloppen den 28 februari:

Länk till Skatteverkets webbplats om ändring i Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2021:35) om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2022

För UVA (Avtal om utlandstjänstgöring) återställs placering i dyrortsklass i OKE för Beirut till den tidigare gällande under 2021 avseende perioden 1 januari – 30 juni 2022. Ny prövning gällande placering i dyrortsklass för perioden 1 juli – 31 december för Beirut sker i samband med omräkning av nya merkostnadstillägg per den 1 juli 2022.

Mer information

För ytterligare information om innehållet i detta ”Arbetsgivarverket informerar” kontakta Dan Hultgren, rådgivare och expert utlandsvillkor, telefon 08-700 14 07.

Mer information finns också i Arbetsgivarguiden/Personal utomlands