Internationellt - nya belopp för merkostnadstillägg i URA från 1 juli 2022

Nya högstbelopp för merkostnadstillägg gäller från 1 juli 2022 (enligt punkt 6 i bilaga till URA 13 §).

Logotyp för nyhetsbrevet Arbetsgivarverket informerar

Enligt URA (Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands) kan arbetsgivare betala ett skattefritt merkostnadstillägg till en arbetstagare under utlandsstationeringen. Merkostnadstillägget är en schabloniserad ersättning för merkostnader i form av ett tillägg per månad.

De aktuella beloppen finns på Arbetsgivarverkets webbplats:

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg juli 2022 

Merkostnadstilläggen uppdateras och fastställs av Skatteverket med hänsyn till kostnadsutvecklingen i stationeringslandet i förhållande till levnadskostnader i Sverige för närvarande två gånger årligen, per den 1 januari respektive per den 1 juli.

URA-kurs i oktober

Nästa URA-kurs är den 27 oktober 2022. Kursen vänder sig till arbetsgivarföreträdare på myndigheter som har, eller kommer att ha personal utomlands. Kursinbjudan och kursanmälan finns på Arbetsgivarverkets webbplats (se länk nedan).

URA - villkor vid olika former av utlandsuppdrag (27/10)

Arbetsgivarverket erbjuder anpassade utvecklingsinsatser för enskilda myndigheter som ett stöd för arbetsgivarföreträdare. Arbetsgivarverket kan bland annat medverka i myndigheters interna chefsutvecklingsprogram.

URA - villkor vid olika former av utlandsuppdrag

Mer information

För ytterligare information om innehållet i detta ”Arbetsgivarverket informerar” kontakta Dan Hultgren, rådgivare och expert utlandsvillkor, telefon 08-700 14 07.

Mer information finns också i Arbetsgivarguiden/Personal utomlands