Storleken på allmänt skadestånd för kollektivavtalsbrott

Arbetsdomstolen (AD) har i dom, AD 2020 nr 64, prövat frågan hur mycket i allmänt skadestånd som arbetsgivaren ska betala för ett kollektivavtalsbrott.

Arbetsgivarverket informerar 2021

Bakgrund

J.F. stängdes av från sitt arbete som polis från mitten av juni 2019 till den 27 november 2019.

Anledningen till att J.F. stängdes av från arbetet var att han gjorde olämpliga uttalanden under ett telefonsamtal som spelades in. Mot bakgrund av uttalandena begärde Polisregion Väst att Polismyndighetens personalansvarsnämnd (PAN) skulle besluta att avskeda J.F. Den 27 november 2019 avskrev PAN ärendet.

Parterna var överens om att Polismyndigheten hade brutit mot bestämmelsen om avstängning i 13 kap. 12 § i Villkorsavtal mellan Arbetsgivarverket och OFR/P/O. Tvisten handlade om hur mycket i allmänt skadestånd arbetsgivaren skulle betala till J.F. och Svenska Polisförbundet (förbundet) för kollektivavtalsbrottet.

OFR/P yrkade att arbetsgivaren skulle förpliktas att betala allmänt skadestånd med 100 000 kronor till J.F. och med 150 000 kr till förbundet. Arbetsgivaren medgav att betala allmänt skadestånd med 40 000 kronor till J.F. och med 40 000 kronor till förbundet.

Domskäl

AD fann att arbetsgivaren skulle betala allmänt skadestånd med 50 000 kronor till J.F. och med 75 000 kronor till förbundet. I förhållande till det omtvistade beloppet förlorade OFR/P mer än arbetsgivaren och mot bakgrund av detta ålades OFR/P att betala hälften av arbetsgivarens rättegångskostnader.

Arbetsgivarverkets kommentar

Avsikten med det allmänna skadeståndet är att inskärpa betydelsen av att de arbetsrättsliga reglerna följs och att lämna motparten ersättning för den kränkning som organisationen, han eller hon utsatts för genom kollektivavtalsbrottet.

Arbetsgivarens uppskattning av vad som utgjorde ett skäligt allmänt skadestånd i detta mål låg närmare AD:s bedömning än vad det av motparten yrkade skadeståndet gjorde.

Domen är inte refererad, du kan ta de av den i sin helhet via denna länk (pdf-fil, öppnas i nytt fönster)

Mer information

För ytterligare information om innehållet i detta "Arbetsgivarverket informerar", kontakta Carl Durling, telefon 08-700 13 53.