Internationellt - nya belopp för merkostnadstillägg i URA från 1 januari 2021

Nya högstbelopp för merkostnadstillägg gäller från 1 januari 2021 (enligt punkt 6 i bilaga till URA 13 §).

Arbetsgivarverket informerar 2020

Enligt URA (Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands) kan arbetsgivare betala ett skattefritt merkostnadstillägg till en arbetstagare under utlandsstationeringen. Merkostnadstillägget är en schabloniserad ersättning för merkostnader i form av ett tillägg per månad.

De aktuella beloppen finns på Arbetsgivarverkets webbplats.

Länk till de aktuella merkostnadstilläggen, januari 2021

Merkostnadstilläggen uppdateras och fastställs av Skatteverket med hänsyn till kostnadsutvecklingen för närvarande två gånger årligen, per den 1 januari respektive per den 1 juli.

URA-kurs i april

Nästa URA-kurs är den 1 april 2021. Kursen vänder sig till arbetsgivarföreträdare på myndigheter som har, eller kommer att ha personal utomlands. Kursinbjudan och kursanmälan finns på Arbetsgivarverkets webbplats.

Länk till mer information om kommande URA-kurs

Myndighetsanpassad URA-kurs

Arbetsgivarverket erbjuder anpassade utvecklingsinsatser för enskilda myndigheter som ett stöd för arbetsgivarföreträdare. Arbetsgivarverket kan bland annat medverka i myndigheters interna chefsutvecklingsprogram.

Länk till mer information om den myndighetsanpassade URA-kursen

Mer information

För ytterligare information om innehållet i detta "Arbetsgivarverket informerar" kontakta Dan Hultgren, rådgivare och expert utlandsvillkor, telefon 08-700 14 07.

Mer information finns också i Arbetsgivarguiden/Personal utomlands