Frågor och svar om Ersättning till riskgrupper och deras anhöriga

Arbetsgivarverket sammanställer löpande frågor och svar med arbetsrättslig information för statliga arbetsgivare med anledning av spridningen av coronavirus. Frågor och svar uppdateras löpande, datum anges efter varje fråga.

Från och med den 1 oktober 2021 upphör flera tillfälliga ersättningar från Försäkringskassan som regeringen infört under pandemin. Det gäller bland annat ersättning för personer som tillhör riskgrupp och som därför riskerar att bli allvarligt sjuka i covid-19 samt ersättning till anhöriga till person i riskgrupp i vissa fall. Regeringen förlänger dock reglerna om viss tillfällig föräldrapenning till och med den 31 januari 2022. Det innebär bland annat att föräldrar till vissa nyligen allvarligt sjuka barn fortsatt kan få ersättningen.

 • FRÅGA: Socialstyrelsen har bedömt att gravida under den senare delen av graviditeten har en högre risk att föda för tidigt vid en covid-19 infektion. Gravida räknas därför som en riskgrupp från den tjugonde graviditetsveckan. Hur ska vi som arbetsgivare hantera arbetstagare som är gravida? (2021-04-12)

  SVAR: När arbetsgivaren får kännedom om graviditet ska det alltid göras en individuell riskbedömning enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift: Gravida och ammande arbetstagare (AFS 2007:5). Om det finns risk för att en gravid arbetstagare efter vecka 20 i graviditeten utsätts för coronasmitta i arbetet ska arbetsgivaren se över möjlighet till omplacering, anpassning av arbetsuppgifter eller om möjligt medge arbete hemifrån. Kan så inte ske kan arbetsgivaren ytterst, med stöd av AFS 2007:5, förbjuda den gravida att arbeta och den gravida kan då söka graviditetspenning från Försäkringskassan. I den situationen ska arbetsgivaren utfärda ett utlåtande om omplacering, blankett för detta finns på Försäkringskassans webbplats: Utlåtande från arbetsgivare om omplacering av en gravid anställd.
 • FRÅGA: Har arbetstagare, som fått graviditetspenning beviljad av Försäkringskassan, rätt till något tillägg enligt villkorsavtalen? (2021-04-12)

  SVAR
  : Om arbetstagaren förbjuds att arbeta och får graviditetspenning får den som omfattas av Sacos och Sekos villkorsavtal graviditetpenningtillägg enligt 8 kap 6 § villkorsavtalen. 
 • FRÅGA: Regeringen beslutade den 25 juni 2020 att föräldrar till barn som nyligen har varit allvarligt sjuka och som behöver skyddas så de inte insjuknar i covid-19, kan få en förebyggande ersättning för vab om de behöver avstå från arbete. Två av våra arbetstagare vill vara lediga samtidigt för samma barn med ersättningen, hur fungerar det? (2021-10-01)

  SVAR: Ersättningen kan betalas ut till de föräldrar eller därmed likställda, som behöver avstå från arbete för att skydda barnet från smitta och inte har möjlighet att arbeta hemifrån. Det innebär att flera föräldrar eller därmed likställda, som varaktigt bor med barnet, kan få ersättning för samma barn samtidigt om barnet bor växelvis. Ersättningsformen är förlängd och gäller till och med den 31 januari 2022.

Fler frågor och svar finns här:

Arbetsgivarverket informerar: Frågor och svar om coronaviruset (startsida)