Frågor och svar om coronaviruset

SENAST UPPDATERAD 2020-09-25 Arbetsgivarverket sammanställer löpande frågor och svar med arbetsrättslig information för statliga arbetsgivare med anledning av spridningen av coronavirus. Observera att nya frågor och svar tillkommer och att befintliga frågor och svar kan ändras, datum anges därför efter varje fråga.

Arbetsgivarverket informerar 2020

Med tanke på att myndigheternas verksamheter spänner över så olika områden är det inte i alla frågor möjligt att ge någon allmän rekommendation. För att följa bedömningen av smittspridningen och hur denna ska hanteras hänvisar vi till expertmyndigheterna.

Nedan har vi sammanställt ett antal frågor och svar med arbetsrättslig information för statliga arbetsgivare. Frågorna och svaren är indelade i olika områden. Observera att nya frågor och svar tillkommer och att befintliga frågor och svar kan ändras, datum anges därför efter varje fråga.

Förslag att förlänga vissa åtgärder

Regeringen har den 7 september föreslagit att flera åtgärder med anledning av covid-19 förlängs till och med den 31 december 2020. Förslaget rör:

  • Ersättning för karens för både anställda och egenföretagare
  • Viss kompensation till arbetsgivare för deras sjuklönekostnader
  • Kravet på läkarintyg
  • Ersättning för vård av barn vid skolstängning på grund av covid-19

Denna FAQ uppdateras när regeringen fattat beslut.

Länk till mer information på regeringens webbplats om Åtgärder inom sjukförsäkringen med anledning av corona (regeringen.se)

Frågor och svar

  

Kontakt

Har du ytterligare frågor kan du kontakta din rådgivare.