Frågor och svar om coronaviruset

SENAST UPPDATERAD 2022-04-22 Från och med 1 april 2022 upphör de tillfälliga coronareglerna som regeringen infört under pandemin.

Arbetsgivarverket informerar 2020

De tillfälliga ersättningar inom socialförsäkringsområdet som upphör är bland annat ersättning till arbetstagaren för karens, ersättning till arbetsgivaren för sjuklönekostnader som är högre än normalt och ersättning till personer i riskgrupp och deras anhöriga.

Undantaget som gällt för läkarintyg tas också bort, vilket innebär att arbetstagaren åter ska visa läkarintyg för sin arbetsgivare från och med dag 8 i sjuklöneperioden.

Andra tillfälliga regler som upphör att gälla den 1 april 2022 är:

  • Viss tillfällig föräldrapenning till föräldrar till barn som nyligen har varit allvarligt sjuka
  • Viss tillfällig föräldrapenning vid stängd skola eller förskola

Vid ansökan om smittbärarpenning krävs återigen skriftligt beslut av läkare från första dagen. Detsamma gäller lön till smittbärare. Från och med 1 april klassas inte längre covid-19 som en allmän- eller samhällsfarlig sjukdom. Det innebär att en person med covid-19 inte längre kan bli beviljad smittbärarpenning från Försäkringskassan för dagar från och med 1 april 2022. Detsamma gäller därmed även för lön till smittbärare enligt 9 kap. 3 § villkorsavtalen och 12 § 12 mom. affärverksavtalen.

 

Frågor och svar

Nedan har vi sammanställt ett antal frågor och svar med arbetsrättslig information för statliga arbetsgivare. Frågorna och svaren är indelade i olika områden. Observera att nya frågor och svar tillkommer och att befintliga frågor och svar kan ändras, datum anges därför efter varje fråga.

Anställning och arbetsskyldighet (senast uppdaterad 2021-09-27)

Arbetstid och vila (senast uppdaterad 2020-07-09)

Förebyggande arbete, vaccination, uppgifter om smitta och arbetsskada (senast uppdaterad 2022-04-22)

Resor (senast uppdaterad 2021-12-02)

Ersättning till riskgrupper och deras anhöriga (senast uppdaterad 2022-02-21)

Statens kompetens i regionerna (senast uppdaterad 2020-03-23)

 

Kontakt

Har du ytterligare frågor kan du kontakta din rådgivare.

Våra rådgivare