Frågor och svar om coronaviruset

SENAST UPPDATERAD 2020-10-22 Arbetsgivarverket sammanställer löpande frågor och svar med arbetsrättslig information för statliga arbetsgivare med anledning av spridningen av coronavirus. Observera att nya frågor och svar tillkommer och att befintliga frågor och svar kan ändras, datum anges därför efter varje fråga.

Arbetsgivarverket informerar 2020

Med tanke på att myndigheternas verksamheter spänner över så olika områden är det inte i alla frågor möjligt att ge någon allmän rekommendation. För att följa bedömningen av smittspridningen och hur denna ska hanteras hänvisar vi till expertmyndigheterna.

Nedan har vi sammanställt ett antal frågor och svar med arbetsrättslig information för statliga arbetsgivare. Frågorna och svaren är indelade i olika områden. Observera att nya frågor och svar tillkommer och att befintliga frågor och svar kan ändras, datum anges därför efter varje fråga.

Frågor och svar

 

Kontakt

Har du ytterligare frågor kan du kontakta din rådgivare.