Internationellt - nya belopp för merkostnadstillägg i URA från 1 januari 2019

Nya högstbelopp för merkostnadstillägg gäller från 1 januari 2019 (enligt punkt 6 i bilaga till URA 13 §).

Arbetsgivarverket informerar nummer 16 2018

Bild: illustration

Enligt URA (Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands) kan arbetsgivare betala ett skattefritt merkostnadstillägg till en arbetstagare under utlandsstationeringen. Merkostnadstillägget är en schabloniserad ersättning för merkostnader i form av ett tillägg per månad.

De aktuella beloppen finns på Arbetsgivarverkets webbplats: Merkostnadstillägg och medföljandetillägg januari 2019 (pdf)

Merkostnadstilläggen uppdateras och fastställs av Skatteverket med hänsyn till kostnadsutvecklingen för närvarande två gånger årligen, per den 1 januari respektive per den 1 juli.

URA-kurs i april och november

Nästa URA-kurs är den 11 april 2019. Kursen vänder sig till arbetsgivarföreträdare på myndigheter som har, eller kommer att ha personal utomlands. Kursinbjudan och kursanmälan finns på Arbetsgivarverkets webbplats (se länkar nedan).

Utbildning URA 11 april

Myndighetsanpassad URA-kurs

Arbetsgivarverket erbjuder anpassade utvecklingsinsatser för enskilda myndigheter som ett stöd för arbetsgivarföreträdare. Arbetsgivarverket kan bland annat medverka i myndigheters interna chefsutvecklingsprogram.

Mer information

För ytterligare information om innehållet i detta "Arbetsgivarverket informerar" kontakta Dan Hultgren, rådgivare och expert utlandsvillkor, telefon 08-700 14 07.

Arbetsgivarguiden/personal utomlands