Avgifter och skatter 2019 - uppdatering efter riksdagens budgetbeslut

En del av texten i Avgifter och skatter 2019 har ändrats efter riksdagens budgetbeslut.

Arbetsgivarverket informerar nummer 17 2018

Bild: Arbetsgivarverket informerar

I Arbetsgivarverket informerar nummer 14 redovisas de genomsnittliga avgifter och skatter som statliga myndigheter och andra arbetsgivare, som omfattas av Arbetsgivarverkets kollektivavtal, ska betala år 2019. Tabellerna är jämfört med den tidigare utgåvan oförändrade.

Däremot har en liten del av texten som gäller äldre förändrats på grund av att den särskilda löneskatten på vissa förvärvsinkomster för personer som fyllt 65 år slopas från och med 1 juli 2019.

Här finns en uppdaterad version av pdf-filen Avgifter och skatter 2019. Informationen finns också i Arbetsgivarguiden/Avgifter och skatter.

Mer information

För ytterligare information om innehållet i detta "Arbetsgivarverket informerar", kontakta statistiker/utredare Kevin He, tel. 08-700 13 42, e-post: kevin.he@arbetsgivarverket.se, eller din rådgivare på Arbetsgivarverket.