Internationellt - Nya belopp för merkostnadstillägg i URA från 1 juli 2014

Nya högstbelopp för merkostnadstillägg gäller från 1 juli 2014 (enligt punkt 6 i bilaga till URA 13 §).

Logotype: Arbetsgivarverket informerarNummer 8 2014

Enligt URA (Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands) kan arbetsgivare betala ett skattefritt merkostnadstillägg till en arbetstagare under utlandsstationeringen. Merkostnadstillägget är en schabloniserad ersättning för merkostnader i form av ett tillägg per månad.

De aktuella beloppen finns på Arbetsgivarverkets webbplats: www.arbetsgivarverket.se/utlandsbelopp

Merkostnadstilläggen uppdateras och fastställs av Skatteverket med hänsyn till kostnadsutvecklingen.

Mer information

För ytterligare information om innehållet i detta "Arbetsgivarverket informerar" kontakta Dan Hultgren, telefon 08-700 14 07.

Information: Utlandsstationering med URA

Utbildning: URA - villkor vid olika former av utlandsuppdrag