Internationella uppdrag - nya belopp från 1 april 2009 för merkostnadstillägg i UVA respektive för grundtillägg i URA (2003)

Omräkningen sker med anledning av den fortsatt försvagade svenska kronan sedan omräkningen per den 1 januari 2009. De nya beloppen är beräknade på de växelkurser som gällde den sista februari 2009. Omräkningar kommer tills vidare att ske kvartalsvis.

Arbetsgivarverket informerar nummer 7 2009

UVA – Avtal om utlandstjänstgöring

De nya beloppen för merkostnadstillägg gäller fr.o.m. 2009-04-01.

URA (i lydelse 2003) – Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands

De nya beloppen för grundtillägg gäller fr.o.m. 2009-04-01.

Aktuella belopp

Mer information

För ytterligare information om innehållet i detta "Arbetsgivarverket informerar" kontakta Arbetsgivarverkets enhet för utlandsvillkor, Bernt Johnsson, tel. 08-700 13 66.

Mer information om utlandstjänstgöring för statligt anställda finns på Arbetsgivarverkets webbplats:

www.arbetsgivarverket.se/utland