Löneskillnaden mellan kvinnor och män fortsätter att minska

Löneskillnaden mellan statligt anställda män och kvinnor fortsätter att minska, det visar Arbetsgivarverkets analys av den senaste partgemensamma lönestatistiken.

I september 2006 var statsanställda kvinnors genomsnittslön 14,4 procent lägre än statsanställda mäns genomsnittslön. År 2005 var motsvarande löneskillnad 15,8 procent. Statistiken visar att mätbara faktorer förklarar den största delen av den genomsnittliga löneskillnaden.

Läs mer i Arbetsgivarverket informerar 2007-09-11