”Finns inget alternativ till att leda utifrån tillit”

Efter många år som verksamhetschef har Britta Björkholm tagit klivet in som generaldirektör på Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU. Hon har mött en välkomnande organisation där det bland annat finns en särskild tillitsgrupp.

Britta Björkholm, generaldirektör för SBU. Foto: Magnus Glans

Du har en bakgrund som forskare inom mikrobiologi och har jobbat många år som chef på Folkhälsomyndigheten, senast som avdelningschef. Vad tar du med dig in i din nya roll som generaldirektör?

– Min breda erfarenhet, både av att ha arbetat på myndighet och som chef i många år. Det kombinerat med min bakgrund i naturvetenskapen känns som viktiga delar jag har, och kommer att ha, stor nytta av.

Hur känns det på nya jobbet?
– Jättebra. SBU är en spännande myndighet med ett viktigt uppdrag. Nu har jag jobbat ett knappt halvår och kan se att myndigheten är väl skött. Det är en välkomnande arbetsplats som är smidig att komma in i.

Vad står myndigheten inför just nu?
– Myndigheten har vuxit rejält de senaste åren. Det är nu ungefär 90 personer som arbetar här, från att för tio år sedan ha varit runt 50. Det märks på olika sätt och vi jobbar nu med en del interna processer för att anpassa verksamheten till att vara en större myndighet. Sen jobbar vi också med att bättre utforma våra underlag utifrån användarnas behov och synliggöra vår verksamhet mer.

Vad är tillit för dig, kopplat till styrning och ledning?
– För mig är det lite av en icke-fråga, det finns inget alternativ till att leda utifrån tillit. Jag är sådan både som person, ledare och chef att jag har stort förtroende för dem runt omkring mig och inte vill detaljstyra.

Vilken erfarenhet har du av att arbeta så?
– Vi jobbade mycket med tillit på Folkhälsomyndigheten och min erfarenhet är att det fungerar väldigt väl. Våra medarbetare är experter och de måste få göra det de är bäst på. Min roll är att skapa förutsättningarna för det och sätta ramarna för vad vi som myndighet ska åstadkomma.
– Det kräver såklart att medarbetarna vet vilka förväntningar som finns, vilket mandat de har och tar det ansvaret, så det handlar också om ett aktivt medarbetarskap. När det tillitsbaserade arbetssättet fungerar skapar det både ”nytänk” och trivsel.

Hur arbetar ni på SBU med tillit?
– Det fanns ett pågående arbete redan när jag kom och det genomsyrar verksamheten på olika sätt. Vi hade till exempel tillit som tema på våra personaldagar i höstas, vi har bjudit in föredragshållare och pratar mycket om begreppet psykologisk trygghet. Det finns också en särskild tillitsgrupp. Den består av ett antal medarbetare som arbetar med tillit på olika sätt, till exempel har de nyligen genomfört en enkätundersökning om vilka utvecklingsområden som finns.

Vilka utmaningar ser du med tillitsbaserad styrning och ledning?
– Utmaningarna är att skapa förståelse hos alla, vi tycker inte alltid lika. Där kommer också vikten av ett flexibelt ledarskap in, att vi till viss del behöver anpassa ledarskapet efter medarbetarnas olika behov. Sen är ju tillitsbaserat ledarskap något som aldrig är färdigt, vi behöver ständigt jobba på balansen mellan förtroende och detaljstyrning.

I strategin för statliga arbetsgivare är staten som en attraktiv arbetsgivare en viktig del. Hur viktigt är tillit för att kunna rekrytera och vara en attraktiv arbetsgivare?
– Jätteviktigt, speciellt för en kunskapsintensiv verksamhet som vår. Många vill jobba inom staten men de vill också ha utrymme att använda sin kompetens på bästa sätt. Våra experter har oftast en lång erfarenhet och de vet vad de behöver för att göra ett bra jobb. Att leda utifrån tillit är avgörande för att de ska söka sig hit och vilja jobba kvar.

Har du någon ledstjärna eller ledord för ditt eget ledarskap?
– Ordet tillit är nog en bra sammanfattning av mitt ledarskap. Jag strävar efter att skapa en tydlig arbetsfördelning och släppa det som medarbetarna kan bäst. Var och en ska göra sitt jobb.