Arbetsgivarpodden: Friskfaktorer skapar attraktivitet

ARBETSGIVARPODDEN Vi pratar om arbetsmiljö och hur man kan fokusera på det friska för att skapa en hållbar, effektiv och attraktiv arbetsmiljö. Gästar oss gör HR-specialist Anna Klara Lindgren och arbetsmiljöexpert Tarja Nevala.

Hur står det egentligen till med arbetsmiljön i de statliga verksamheterna? Hur kan man jobba med friskfaktorer och kan en god arbetsmiljö bidra till att skapa attraktiva arbetsgivare? Om detta pratar vi om i senaste avsnittet av Arbetsgivarpodden där vi gästas av Anna Klara Lindgren, HR-specialist på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV och Tarja Nevala, arbetsmiljöexpert på Arbetsgivarverket. Samtalet leds av Emil Lindström.

– Det systematiska arbetsmiljöarbetet är en grund som vi kan se som en process, ett bra och smart sätt att jobba med arbetsmiljö. Det är en kontinuerlig process som består av återkommande aktiviteter och de fyra aktiviteterna handlar om att undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp arbetsmiljöarbetet, säger Tarja Nevala, arbetsmiljöexpert på Arbetsgivarverket.

– Det är lite samma synsätt som med barnuppfostran, fokusera på det som barnet gör bra, förstärk det och ge det uppmärksamhet snarare än det som behöver förändras. Man kan tänka på samma sätt i jobbsammanhang. Såklart måste vi sätta stopp för det som är farligt eller inte ok, men fokusera på det friska och det positiva, lägg fokus på önskemål snarare än klagomål, säger Anna Klara Lindgren, HR-specialist på TLV.

– Myntet har två sidor, risk och frisk. Jag brukar tänka så här att risk skapar säkerhet och trygghet medan det friska och friskfaktorerna skapar engagemang och glädje och det skapar också attraktivitet, säger Tarja Nevala.

– Ett av våra långsiktiga mål är att vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetare känner engagemang och där tror vi att arbetet med friskfaktorer, en god arbetsmiljö och olika utvecklingsvägar kan hjälpa oss i kompetensförsörjningsarbetet, säger Anna Klara Lindgren.

Nu kan du även lyssna på Spotify, där du också hittar våra tidigare avsnitt.

Arbetsmiljön i staten

Ta del av Arbetsgivarverkets statistiksidor Arbetsmiljö i staten som är uppdaterade med de senaste resultaten från 2021:

Fakta om staten/Arbetsmiljö i staten (Arbetsgivarverket)