Totalförsvarsplanering ur ett arbetsgivarperspektiv

FILM. I en film om totalförsvarsplanering som Arbetsgivarverket tagit fram berättar rådgivare Anna Fredriksson om totalförsvarsplanering, totalförsvar, krigsplanering och plikt.

Anna Fredriksson, rådgivare på Arbetsgivarverket. Anna står vid ett bord, framför en ljus vägg. Hon har glasögon och halvlångt, brunt hår.

Statliga myndigheter har fått i uppdrag av regeringen att planera för sin verksamhet i totalförsvaret. I planeringen ingår bland annat att krigsplacera de anställda som behövs.

– Krigsplacering är en planeringsåtgärd för att kunna säkerställa att myndighetens verksamhet fungerar vid höjd beredskap, säger Anna Fredriksson, rådgivare och expert på totalförsvarsfrågor på Arbetsgivarverket.

I filmen berättar Anna om vad du som statlig arbetsgivare behöver tänka på samt vilka lagar och förordningar som gäller. Filmen riktar sig i första hand till chefer, ledare och HR på de statliga myndigheterna och syftar till att förklara olika begrepp och sätta dem i rätt sammanhang.

Se hela filmen:

Totalförsvarsplanering ur ett arbetsgivarperspektiv

Läs mer om totalförsvarsplanering i Arbetsgivarguiden