Tillitsbaserad styrning och ledning – hur går det till i praktiken?

FILM. Att utöva ett tillitsfullt ledarskap kan låta självklart och enkelt. Men hur går det till rent praktiskt? Vad säger forskningen och hur omsätter man teorierna i det vardagliga arbetet? Och vad innebär det att utöva ett tillitsfullt ledarskap när man leder genom andra chefer?

I det här webbinariet möts representanter för forskning och praktik i ett spännande samtal om tillitsbaserad styrning och ledning. Robert Egnell, rektor för Försvarshögskolan och professor i ledarskap och ledning delar med sig av sin kunskap utifrån det ledningsvetenskapliga området. Olivia Wigzell, generaldirektör på Socialstyrelsen, berättar om sina erfarenheter om hur man från högsta ledning arbetar med tillitsfullt ledarskap via chefsledet ut i organisationen. Samtalsledare är Anna Lindberg

Webbinariet är framtaget inom Tillitsinitiativet som syftar till att ge ökade förutsättningar för ledare inom det statliga avtalsområdet att få kunskap om och kunna utöva ett tillitsbaserat ledarskap.

Se webbinariet på Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=2GIBwXtwOe4