Stöd till statliga arbetsgivare i kristider

Med anledning av den säkerhetspolitiska situationen vill Arbetsgivarverket uppmärksamma sina medlemmar på att det finns aktuell och uppdaterad information för statliga arbetsgivare på vår webbplats.

Den ryska invasionen i Ukraina har lett till att det nu inom statsförvaltningen sker olika typer av krisplanering eller beredskapshöjande åtgärder. Därför finns det på vår webbplats aktuell och uppdaterad information under Arbetsgivarguiden/Samhällskris samt under Arbetsgivarguiden/Totalförsvarsplanering. Informationen avser stöd till statliga arbetsgivare kring frågor som kan uppkomma i den nuvarande situationen.

Arbetsgivarverket följer utvecklingen noga och uppdaterar informationen vid behov och utifrån frågeställningar som aktualiseras hos Arbetsgivarverkets medlemmar.

Länkar till mer information

Arbetsgivarguiden/Samhällskris

Arbetsgivarguiden/Totalförsvarsplanering