Informationssatsning på webbinarier om flexibilitet, omställning och trygghet

Den 1 oktober 2022 inträder många förändringar som rör flexibilitet, omställning och trygghet på arbetsmarknaden. Arbetsgivarverket genomför därför under hösten fyra lunchwebbinarier där medlemmarna får svar på frågor om både nytt regelverk i lag och nytt kollektivavtal.

Vi kallar informationssatsningen för FOT-webbinarier. FOT står för Flexibilitet, Omställning och Trygghet vilket är det som präglar förändringarna på arbetsmarknaden.

Riksdagen har fattat beslut om nytt regelverk (proposition 2021/22:176). Till följd av det har Arbetsgivarverket, tillsammans med de fackliga organisationerna, förhandlat fram ett nytt kollektivavtal som kompletterar förändringarna i lagstiftningen. Det nya kollektivavtalet innehåller även förändringar i befintliga kollektivavtal.

Den som arbetar inom en HR-funktion är välkommen att delta

En inbjudan till FOT-webbinarierna kommer att skickas till medlemsföreträdare hos Arbetsgivarverkets medlemmar. Den som arbetar inom en HR-funktion hos någon av medlemmarna är välkommen att delta och anmäler intresse till medlemsföreträdare i den egna organisationen. Från Arbetsgivarverkets sida medverkar rådgivare samt experter inom både arbetsrätt och förhandling för att på bästa sätt kunna svara på olika typer av frågor.

Svara på frågor och få reda på behov av stöd

Syftet med webbinarierna är framförallt att besvara medlemmarnas frågor, både de vi får in till vår rådgivning och nya som kan komma upp under webbinarierna. Webbinarierna kan komma att ha något olika innehåll då det är frågorna som kommer att styra innehållet vid varje tillfälle. Vi på Arbetsgivarverket vill även med hjälp av webbinarierna få reda på vilka ytterligare behov våra medlemmar har av stöd från oss, med anledning av förändringarna.

FOT-webbinarierna äger rum fyra onsdagar i rad med start 21 september, klockan 11.30 till 12.30. Det finns möjlighet att skicka in frågor i förväg.

Det nya regelverket

Den 8 juni 2022 beslutade riksdagen om propositionen 2021/22:176, Flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden.

Proposition 2021/22:176 på riksdagens webbplats

Nytt kollektivavtal

Den 27 juni 2022 gjorde Arbetsgivarverket och Saco-S, OFR/S,P,O samt Seko en överenskommelse om flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet inom statlig sektor.

Överenskommelse om flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet inom statlig sektor

För dig som vill veta mer

Arbetsgivarverket informerar 28 juni 2022: Överenskommelse om flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på den statliga sektorn

Arbetsgivarverket informerar 4 juli 2022: Förändringar i anställningsskyddslagen och nya kollektivavtal om anställningsvillkor och omställning