Fortsatt högre löneutvecklingstakt för kvinnor i staten

Kvinnor i staten fortsatte förra året att ha en högre löneutvecklingstakt än män. Därmed minskade 2021 den genomsnittliga löneskillnaden mellan kvinnor och män i staten med 0,6 procentenheter till totalt 4,4 procent.

Ny statistik från Arbetsgivarverket visar att den kollektiva löneutvecklingen 2021 för myndigheter under regeringen, i genomsnitt uppgick till 2,2 procent för kvinnor och 1,6 procent för män. Medellönen för män i staten var då 40 850 kronor och för kvinnor 39 040 kronor.

– En av faktorerna som påverkar den genomsnittliga löneutvecklingen för kvinnor i staten är att andelen kvinnor som är chefer ökat år från år och att nya chefer brukar ha en högre löneutveckling än de som varit chefer länge, säger Mårten Pappila, analytiker.

Andelen kvinnor som var chefer i staten var förra året 46 procent. Sett över en utveckling på 10 år så har andelen kvinnor som är chefer i staten ökat med nästan 10 procentenheter.

Motsvarande utveckling för löneskillnader visade att löneskillnaden mellan kvinnor och män i staten 2011 i genomsnitt var 9,1 procent vilket motsvarade drygt 3 000 kronor. Förra årets löneskillnad på 4,4 procent motsvarade drygt 1 800 kronor.

Diagrammet visar att löneskillnader mellan kvinnor och män i staten 2011 i genomsnitt var 9,1 procent vilket motsvarade drygt 3000 kronor och att 2021 års löneskillnad var 4,4 procent vilket motsvarar drygt 1800 kronor.

– Förutom chefskap ser vi att den långsiktiga trenden med en högre löneutvecklingstakt för kvinnor också påverkas av att fler kvinnor arbetar inom arbetsområden med högre löneläge, säger Anna Araskog, utredare.

Fredagen den 11 mars publicerar Arbetsgivarverket sin löneutvecklingsrapport som bland annat innehåller den samlade löneutvecklingen för hela det statliga avtalsområdet och inte enbart myndigheter under regeringen.

Länk till statistik om löneskillnader mellan kvinnor och män i staten
Länk till statistik om chefer i staten