Domstolsverkets generaldirektör Thomas Rolén föreslås bli ny styrelseordförande för Arbetsgivarverket

Arbetsgivarverkets medlemmar föreslår för regeringen att Domstolsverkets generaldirektör Thomas Rolén ska utses till ny ordförande i Arbetsgivarverkets styrelse.

Bild på Thomas Rolén, generaldirektör på Domstolsverket och ny ordförande i Arbetsgivarverkets styrelse. Fotograf: Per Carlsson:

Thomas Rolén, generaldirektör på Domstolsverket (fotograf Per Carlsson).

– Jag är väldigt glad och hedrad och får tacka för förtroendet. Om jag av regeringen blir utsedd till ordförande ser jag fram emot att utveckla Arbetsgivarverket i dess roll som arbetsgivarorganisation, exempelvis när det gäller kompetensförsörjning och lönebildning, säger Thomas Rolén.

Utöver Thomas Rolén förslås som nya ledamöter i styrelsen Maria Knutson Wedel, rektor för Sveriges lantbruksuniversitet, Clas Olsson, generaldirektör i Ekonomistyrningsverket och Lena Nyberg, generaldirektör i Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Omval skedde av 10 ledamöter. En av dessa, Maria Bredberg Pettersson, generaldirektör i Fortifikationsverket, föreslås som vice ordförande.

 Valberedningen har i sitt arbete med att föreslå kandidater till Arbetsgivarverkets styrelse utgått ifrån att hitta en bra bredd som speglar de olika verksamhetsområdena i staten och en geografisk spridning över landet, säger Gunilla Nordlöf, ordförande i valberedningen och Tillväxtverkets generaldirektör.

Förslaget till ny styrelse presenterades vid ett extra arbetsgivarkollegium den 21 april. Fyllnadsvalet ägde rum på grund av personförändringar i styrelsen. Den tidigare ordföranden, före detta rikskronofogde Christina Gellerbrant Hagberg, har utsetts till ny generaldirektör i Arbetsgivarverket och tillträdde den 11 april.

Vilket datum då regeringen fattar det formella beslutet att utse den nya styrelsen i Arbetsgivarverket är inte känt.