Arbetsgivarverkets förhandlingschef har fattat beslut om förmånligare pensionsvillkor för en avgränsad grupp av Försvarsmaktens piloter

PRESSMEDDELANDE Arbetsgivarverkets förhandlingschef Anna Falck har idag fattat beslut som omhändertar frågan om förmånligare pensionsvillkor med möjlighet att avgå med pension vid tidigare ålder, för en avgränsad grupp av Försvarsmaktens piloter.

Den grupp som beslutet avser är Försvarsmaktens piloter födda 1988 och senare, som var antagna till pilotutbildning när det statliga pensionsavtalet PA 16 trädde ikraft. Piloter födda 1987 och tidigare har lägre pensionsålder och kan under vissa förutsättningar enligt PA 16 Avdelning II, avgå vid 55 års ålder. Beslutet innebär att piloter inom den förstnämnda gruppen efter 25 flygtjänstår får motsvarande villkor som piloter födda 1987 och tidigare.

Arbetsgivarverkets styrelse gav den 12 augusti i år förhandlingschefen mandat att skyndsamt agera i frågan. Beslutet har kunnat hanteras av Arbetsgivarverket inom ramen för nuvarande bestämmelser och har inte inneburit någon omförhandling av det befintliga pensionsavtalet. Arbetsgivarverket har inför beslutet informerat de avtalsslutande parterna bakom pensionsavtalet, parter vilka bland annat organiserar Försvarsmaktens piloter.

 Jag är glad att vi i dialog med Försvarsmakten i en akut situation för en avgränsad grupp, snabbt kunnat finna en lösning som omhändertar frågan och stärker Försvarsmaktens personalförsörjning av piloter på kort och lång sikt, säger Anna Falck, Arbetsgivarverkets förhandlingschef.

För kontakt:

Lars Andrén, kommunikationschef, 070-287 31 27.
I en tidigare version av pressmeddelandet stod att avtalsslutande parter kontaktats. Detta är ändrat till informerats.