Arbetsgivarpodden: Jämställdhet i Försvarsmakten

ARBETSGIVARPODDEN Försvarsmakten är en av de största arbetsgivarna i staten med mer än 25 000 anställda. Av dessa är drygt 20 procent kvinnor. I podden samtalar vi med Försvarsmakten om arbetet för att öka både den kvantitativa och den kvalitativa jämställdheten i myndigheten.

 

Gästar oss i detta avsnitt gör Anna Sjölander, HR-strateg som jobbar med jämställdhet och jämlikhet på Försvarsmakten och Klas Eksell, personaldirektör på Försvarsmakten. Tillsammans med vår samtalsledare Sofie Andersson pratar de om hur Försvarsmakten ser på jämställdhet och hur de jobbar för att skapa en mer jämställd verksamhet.

– Vi är idag en ojämställd myndighet både kvantitativt eller kvalitativt. Det går inte att acceptera, vi måste jobba med detta, successivt och steg för steg, säger Klas Eksell, personaldirektör på Försvarsmakten.

– Jämställdhet är en högt prioriterad fråga för Försvarsmakten. Att arbeta med jämställdhet är inte en kärnverksamhet men jämställdhetsarbetet har en stark koppling till vår organisation och det uppdrag vi har. Vi kan inte få en långsiktigt hållbar personalförsörjning utan ökad jämställdhet och på så sätt stödjer jämställdhetsarbetet myndighetens tillväxt, säger Anna Sjölander, HR-strateg på Försvarsmakten.

Transkribering

Ta del av podden i textformat här.