Arbetsgivarpodden: Framtidens hybridkontor – fallgropar och möjligheter

ARBETSGIVARPODDEN Pandemin lärde oss att jobba hemifrån och distansarbete och hybridkontor är här för att stanna. Men, vad betyder det här för ledarskapet, för arbetsmiljön och samarbetet? Vilka krav ställer hybridkontoret och hur ska man göra för att lyckas? Gästar oss i detta avsnitt gör Leif Denti och Lena Lid Falkman.

Leif Denti är filosofie doktor i psykologi och forskar på ledarskap, kreativitet och organisatorisk innovation vid Göteborgs universitet. Lena Lid Falkman är forskare i ledarskap, organisation och kommunikation vid Handelshögskolan i Stockholm och Karlstad universitet. Tillsammans med Sofie Andersson, vår samtalsledare, pratar de om framtidens arbetsliv och vilka krav det ställer på dig som ledare och medarbetare, vilka fallgroparna är och vilka möjligheter de ser.

 Det är en massa myter vi behöver spräcka, att folk inte skulle jobba om vi inte kontrollerar dem, det gör vi visst det. Vi producerar och är effektiva och levererar kanske till och med ännu mer. Det är klart att det finns individer som inte levererar, men den stora delen av oss vi jobbar på minst lika bra om vi får jobba hemifrån delvis, säger Lena Lid Falkman, forskare i ledarskap, organisation och kommunikation.

Både Lena och Leif pekar i podden på att en av utmaningarna med det hybrida arbetslivet är att det finns risk för att det blir ett A och B-lag mellan de som är på plats och de som jobbar hemifrån.

 Allt jag vet om psykologi säger mig att det kommer att bli ett A och B-lag, det handlar om sättet vi människor bygger relationer med varandra. Vi tittar på varandra med ögonen, vi känner av varandras känslostämningar och kroppsspråk. Vi har mycket icke-verbal kommunikation och de vi exponeras för gillar vi mer. Vi måste träffas för att skapa förtroende. Grundläggande mänsklig relation gör att det blir mycket enklare att skapa förtroende och tillit till de som är på jobbet, säger Leif Denti, forskare i ledarskap, kreativitet och organisatorisk innovation vid Göteborgs universitet.

 För att få den här samhörigheten och inte riskera att gå förbi varandra helt så tror jag vi måste få till någon slags kalenderstyrning. Jag tror på att koordinera oss och i det måste vi ha två perspektiv samtidigt, mitt och vårt. För mig passar det att jobba hemma då och då, men jag är också någons kollega, inte minst vid nyrekryteringar, säger Lena.

 Utmaningen med hybridmöten är att den gruppen som sitter i majoritet i ett mötesrum har automatiskt en form av ”höghet” och att deras saker prioriteras. Det är därför viktigt för den som leder mötet att ständigt återkoppla till de som är med på distans och ha koll på om det är någon som räcker upp handen, säger Leif.

60 procent arbetade hemifrån under pandemin

Knappt 60 procent av de statligt anställda arbetade hemifrån under pandemin. Viktigt att notera är att förutsättningarna för att arbeta hemifrån skiljer sig stort mellan olika myndigheter beroende på vilken verksamhet de bedriver. Försvarsmakten, Polisen, Kriminalvården och Statens institutionsstyrelse är några exempel på stora myndigheter där arbete hemifrån inte var möjligt i lika stor utsträckning som i andra myndigheter. Detta gör att den totala andelen arbetstagare som under pandemin hade möjlighet att arbeta hemifrån blev lägre än andelen i den genomsnittliga myndigheten. I den genomsnittliga myndigheten uppgick andelen arbetstagare som arbetade hemifrån till cirka 80 procent.