Arbetsgivarpodden: Coworking – gör det oss mer innovativa?

ARBETSGIVARPODDEN Samverket är en pilotverksamhet för coworking inom offentlig sektor. I podden ställer vi oss frågan om coworking kan leda till nya och bättre lösningar för offentlig verksamhet. Gästar oss gör medarbetare från Arbetsförmedlingen, Statskontoret och projektledaren för Samverket.Samverket är Sveriges första innovations- och coworkinghubb för offentlig verksamhet, just nu finansierat av Vinnova. Det är en arena där offentligt anställda kan utbyta erfarenheter och expertkunskap och bygga relationer. Samverket bygger på ett personligt medlemskap.

Gästar oss i detta avsnitt gör Kristina Althoff, Elisabeth Aguilera och Niklas Huss. Kristina är strateg inom digitalisering och innovation på Statskontoret, Elisabeth är UX-Designer och Sveriges enda och därmed första chief accessibility officer på Arbetsförmedlingen och Niklas är innovations- och transformationscoach och projektledare/designer av Samverket. Tillsammans med Sofie Andersson, vår samtalsledare, pratar de om hur Samverket kan vara ett verktyg för att öka innovation och skapa en bättre output från statsförvaltningen.

– Samverket har designats utifrån den tredje platsen-filosofin. Samverket bygger på ritualer och processer för att driva innovation och förändra sitt mindset och kliva ifrån sina befintliga roller, uppdrag och strukturer som låser oss, säger Niklas Huss, innovations- och transformationscoach och projektledare/designer av Samverket.

– Det är vi som är där som skapar det. Man måste som medlem i Samverket knyta kontakter och vara lite extra extrovert. Man måste våga lite. Det finns utveckling att hämta både för Statskontoret och för mig som person, säger Kristina Althoff, strateg inom digitalisering och innovation på Statskontoret.

– Öppenhet och transparens är centralt i Samverket. Här finns inga stängda rum, varje människas input har en betydelse. Det är olikheterna som skapar dynamik och perspektiv, säger Niklas Huss.

– Hur får man då tid? Man tar sig tid, det handlar om motivation. Man behöver vara lite hård mot sig själv och ha tydlighet i sin kalender. Det är viktigt att boka in tid för reflektion och för Samverket, säger Elisabeth Aguilera, UX-designer och chief accessibility officer på Arbetsförmedlingen.

 

Länktips: Samverket

Samverket är ett pilotprojekt för att etablera, testa och utvärdera värdet av en gemensam plats för kreativt och innovativt nytänkande inom offentlig sektor, där relevanta funktioner testas för att stärka innovationskraften mellan myndigheter, medborgare och näringslivet. 

Läs mer om Samverket och hur man blir medlem på deras webbplats