Utredning föreslår lättnader i reglerna för sjuk- och aktivitetsersättningen

Utredningen om sjuk- och aktivitetsersättningen samt förmåner vid rehabilitering har den 20 augusti presenterat ett betänkande till regeringen med förslag på förändringar i regelverk och utformningen av vissa förmåner.

I betänkandet föreslås bland annat vissa lättnader i regelverket gällande sjuk- och aktivitetsersättning för äldre som närmar sig pensionsåldern. Arbetsgivarverket har varit representerade i utredningens partssammansatta referensgrupp genom socialförsäkringsexpert Hanna Larsson.

– Betänkandet innehåller förslag som är viktiga för statliga arbetsgivare, exempelvis bedömning av rätten till sjukersättning för äldre, en förändring av den nuvarande förmånen förebyggande sjukpenning samt krav på Försäkringskassan att klarlägga behov av rehabilitering inom 60 dagar, säger socialförsäkringsexpert Hanna Larsson.

Arbetsgivarverket avvaktar nu de ställningstaganden som kan bli aktuella från organisationens sida vid en eventuell remisshantering av betänkandet.

Mer information

Länk till mer information på regeringens webbplats: Utredare föreslår nya regler i sjukersättningen och aktivitetsersättningen