Nytt avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor

Arbetsgivarverket har med Saco-S och OFR/S,P,O kommit överens om ett nytt avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor. Avtalet gäller från och med den 1 februari 2022 och ersätter tidigare avtal.

Exempel på förändringar i det nya avtalet:

  • Med stöd av avtalet får en postdoktor anställas tillsvidare, dock längst under en tid om minst två och högst tre år. Anställningen får förlängas om det krävs för att uppnå syftet med anställningen, men den totala anställningstiden får inte överstiga tre år.
  • För att anställas med stöd av avtalet krävs, precis som tidigare, avlagd doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. I det nya avtalet har specificerats att examen ska vara avlagd senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.
  • Om arbetsgivaren, som ett led i meriteringen, beslutar om utlandsstationering finns nu möjlighet att kombinera en pågående postdoktoranställning med en utlandsstationering.

I avtalet finns också övergångsbestämmelser.

Avtalet om tidsbegränsad anställning som postdoktor hittar du här.