Möt Ewa Skoog Haslum - Sveriges marinchef

Förra året var över 44 procent av alla chefer i staten kvinnor. På den internationella kvinnodagen uppmärksammar Arbetsgivarverket Ewa Skoog Haslum, som berättar om sitt ledarskap och om att vara den första kvinnan som blivit chef för marinen i Sverige.

Andelen kvinnor som är chefer i staten har under lång tid ökat med ungefär en procentenhet om året. Så också 2020 då andelen totalt var 44, 5 procent, vilket motsvarar cirka 8 700 kvinnor som chefer i staten. En av dessa chefer är konteramiral Ewa Skoog Haslum, Sveriges första kvinna på posten som marinchef.

Marinchef Ewa Skoog Haslum. Fotograf: Maja Hansson, Försvarsmakten.

Ewa Skoog Haslum är den första kvinnan som blivit chef för marinen i Sverige (fotograf: Maja Hansson, Försvarsmakten).

 

Från radiotelegrafist till marinchef

Ewa Skoog Haslum tillträdde som marinchef för drygt ett år sedan och har dessförinnan haft en lång karriär inom marinen. Hon började sin yrkesbana som värnpliktig radiotelegrafist i slutet på 80-talet. Hon har också åren 2017-2020 varit vice rektor vid Förvarshögskolan. Ewa Skoog Haslum vill inte tala i termer om att hon som kvinna i en mansdominerad organisation skulle står för ett särskilt sorts ledarskap.

– Det är faktiskt inte något jag kan avgöra då jag känner att alla är individer och vi fostras i den miljö vi växer upp och lever i. Jag är en person som har tydliga uppfattningar, gillar att jobba tillsammans med andra och inte är särskilt konflikträdd. Min uppväxt med fem syskon och föräldrar med eget företag har kanske präglat mig mer än just det faktum att jag är kvinna.

Har du någon ledstjärna eller generellt synsätt som präglar ditt ledarskap och som du tycker ska gälla för en modern organisation?
– Att inte ta sig själv på så stort allvar och att med respekt hantera personalen och dess insatser är viktiga ledstjärnor för mig. Att verka långsiktigt och reflektera över sig själv och andra är ytterligare beskrivningar som jag gärna förhåller mig till.

Ständig utveckling är en självklarhet

Vad tror du är viktigt för en organisation att utveckla och kunna erbjuda för att både män och kvinnor ska vilja bli chefer?
– Jag är oerhört stolt över det utbildnings- och utvecklingssystem vi har i Försvarsmakten. Att ständigt kunna utvecklas tror jag är viktigt för dagens människor. Utveckling behöver inte innebära att stiga i graderna eller ta ytterligare kliv på en karriärstege. Utveckling kan till exempel vara nya arbetssätt eller arbetsuppgifter, utbildning och ansvarsförhållanden. Att du som individ får vara med och påverka din utveckling och där du i olika perioder i ditt liv kan välja att vara chef och ta ett stort ansvar medan du i andra perioder kan behöva ha andra arbetsuppgifter.

I konkurrensen om arbetskraft behöver marinen och försvaret i likhet med andra organisationer fortsätta att utvecklas som attraktiv arbetsgivare. En viktig aspekt är då enligt marinchefen att ge möjligheten att få växa både som individ och som del i ett team.

– Våra styrkor är att vi har en unik sammansättning av individer där vi bokstavligen sitter i samma båt och som är så beroende av att alla funkar. Denna gemenskap är något som vi är kända för och som vi också är väldigt stolta över. Att vi dessutom arbetar i en myndighet där ständig utbildning och utveckling är en självklarhet gör vår attraktion ännu starkare.

Marinchefen säger att hon är stolt över försvarets arbete med jämställdhetsfrågor som hon menar är integrerat i verksamhetens alla plan och exemplifierar med att 30 procent av rekryteringen till Sjöstridsskolan idag består av kvinnor.

Utveckling av andelen kvinnor som är chef har ökat i försvarssektorn

Andelen kvinnor som är chefer inom försvarssektorn är avsevärt lägre än inom staten som helhet, 17 procent jämfört med drygt 44 procent. Men marinchefens optimism återspeglas väl i utvecklingen de två senaste åren då andelen kvinnor som är chefer inom försvarssektorn ökat kraftigt. Från 14,6 procent 2018 till 17,7 procent förra året.

Antal kvinnliga chefer 2000 till 2020 inom försvarssektorn. År 2000 var 89 kvinnor chefer, vilket är 4,9 procent av cheferna inom försvarssektorn. 2020 var 613 kvinnor chefer vilket är 17,7 procent av cheferna.

Antalet kvinnliga chefer inom försvarssektorn (verksamhetsområde Försvar) har ökat. Från att 2000 ha varit endast 4,9 procent av det totala antalet anställda kvinnor inom försvarssektorn har det ökat till 17,7 procent.

 

Myndigheter inom verksamhetsområde Försvar

Inom den statistiska gruppering av myndigheter som tillhör verksamhetsområde Försvar ingår följande myndigheter:

 • Försvarsmakten
 • Försvarets materielverk
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • Totalförsvarets forskningsinstitut
 • Kustbevakningen
 • Fortifikationsverket
 • Försvarshögskolan
 • Folke Bernadotteakademin
 • Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
 • Inspektionen för strategiska produkter
 • Försvarsunderrättelsedomstolen
 • Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamhet

Utvecklingen av kvinnor som är chef i staten

År 2020 är 10 795 chefer män och 8 660 chefer är kvinnor. Chefer som är kvinnor var år 2000 2 911, motsvarande siffra för män var 10 452.

Män respektive kvinnor som är chefer inom staten 2000 till 2020. År 2000 var 10.452 män chefer, vilket är 78,2 procent av alla chefer i staten. Samma år var 2911 kvinnor chefer vilket är 21,8 procent. År 2020 var 10.795 män chefer, vilket är 55,5 procent. Samma år var 8660 kvinnor chefer vilket är 44,5 procent.

Antalet kvinnor som är chefer inom staten har ökat. År 2020 var 44,5 procent av alla chefer inom staten kvinnor.

 

Chefer i staten

På våra statistiksidor Chef i staten finns fördjupad information om antal chefer inom staten per kön och totalt.

Läs mer på Chefer i staten